Zorg

De gezondheidszorg begeeft zich steeds meer in de digitale wereld. Consumerization of IT biedt zorgverleners, cliënten en bezoekers de mogelijkheid gebruik te maken van hun mobiele devices. Ook biedt digitalisering zorgverleners de mogelijkheid om via de zorginfrastructuur informatie uit te wisselen over cliënten. Maar het uitwisselen van dit soort gevoelige informatie vormt al snel een risicobron voor de privacy van cliënten.

Het inrichten van een veilige IT-Infrastructuur is daarom een noodzaak. Veilig toegang tot het netwerk, veilige data uitwisseling en inzicht en actief beheer over het gebruik van mobiele devices zijn een must. Digitalisering van de zorg schept dus kansen maar roept ook vragen op:
  • Hoe zorgen we voor een optimale bescherming van de cliëntgegevens?
  • Hoe creëren we een veilige en betrouwbare digitale zorgomgeving?
  • Hoe omarmen we een digitale zorgomgeving op een veilige, beheersbare en inzichtelijke manier?

Samenvattend, hoe realiseren we een veilige IT-Infrastructuur voor uw digitale zorgomgeving?
Klanten