Cyberraad deelt zorg over IoT in Nederland

03 jul 2017
De Cyber Security Raad (CSR) is bezorgd over het cybersecurityniveau in Nederland. Met het uitspreken van deze zorg onderschrijft zij de bevindingen van het ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017)’, het onderzoeksrapport dat is opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in samenwerking met publieke en private partners. De raad maakt zich vooral zorgen over het internet of things (IoT).

Bescherm uw netwerk beter tegen cybercrime en maak het netwerk IoT proof. Neem contact met ons op via e-mail of via +31 (0)88 463 7700!


Uit genoemd rapport blijkt dat de overheid, het bedrijfsleven en burgers weliswaar stappen nemen om de digitale weerbaarheid te verbeteren, maar dat de opkomst van nieuwe technologieën (en de daaraan gekoppelde kwetsbaarheden) hen daarin inhaalt. Vooral het internet of things (IoT) brengt grote bedreigingen voor veiligheid en privacy met zich mee, omdat veel apparaten kwetsbaarheden bevatten waar geen beveiligingsupdates voor uitkomen. Op die manier zijn deze apparaten te misbruiken voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen.

De raad stelt dat producenten van IoT-toepassingen veiligheidsmaatregelen moeten treffen, maar dat zij dit door meerdere redenen niet doen. Zij overzien de complexiteit van het IoT niet, willen hun producten snel op de markt brengen en ervaren een gebrek aan kennis, prikkels, toezicht en handhaving.

Betere informatie-uitwisseling
Het onderzoeksrapport concludeert daarnaast dat beroepscriminelen en statelijke actoren de meeste schade veroorzaken. Dit met het oog op financieel gewin of economische en politieke spionage. De CSR vindt het daarom van groot belang dat overheden en bedrijven op een betere manier informatie met elkaar gaan uitwisselen. Zo kunnen zij elkaar waarschuwen voor aanvallen en van elkaar leren. Op dit moment vindt een dergelijke informatie-uitwisseling voornamelijk plaats tussen rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur. Het niet als vitaal aangemerkte deel van het bedrijfsleven heeft een ernstig informatietekort.

‘Willen we onze welvaart behouden en onze economie beschermen, dan moeten overheid en bedrijfsleven nauwer met elkaar optrekken en informatie delen. Daarbij moet speciaal aandacht geschonken worden aan het mkb, omdat deze sector kwetsbaar en daarmee een aantrekkelijk doelwit is voor cybercriminelen’, schrijft de cyberraad.

CSBN 2017
CSBN 2017 biedt inzicht in de belangen, dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Het rapport wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners.
Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft CSBN 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij meent dat de komende jaren geïnvesteerd moet worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten.

‘De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over hoe u zich beter kunt beveiligen tegen cybercrime? Neem dan nu contact met ons op via e-mail of via +31(0)88 463 7700. Bent u benieuwd naar het Cybersecuritybeeld Nederland van het Ministerie van Veiligheid en justitie? U download het  Cybersecuritybeeld Nederland      hier.

Bron: Computable
WHITEPAPER DOWNLOADEN
Hartelijk dank voor uw aanvraag.

Er gebeurt veel op het snijvlak van de IT-Infrastructuur en Security. Graag houden wij u online op de hoogte over actuele zaken, nieuws en producten op het gebied van IT-Security.

Mocht u hierna nog vragen hebben dan staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken via sales@lantech.nl of 088-4637744.

Met vriendelijke groet,

Lantech team



Dank u voor het downloaden van de White Paper! Mocht u problemen hebben met het downloaden klik dan met de rechter muisknop op de download link en bewaar de link handmatig.