Meer weten over het beveiligen van data? Onze specialisten vertellen je er graag meer over!

Data Protection

Databescherming is vandaag de dag voor iedere organisatie van essentieel belang. Ieder primair bedrijfsproces is tegenwoordig (al dan niet geheel) afhankelijk van digitale ondersteuning. Een inbraak op het netwerk waarbij data word gestolen of versleuteld, zodat men er niet meer mee kan werken is catastrofaal voor elke organisatie. Ook is de bescherming van privacy een heel belangrijk aspect bij datadiefstal. Mede hierom stellen de wetgevers en regulators vandaag de dag hoge eisen aan het huisvesten van persoonlijke informatie bij alle organisaties in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Wetten als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en GDPR (General Data Protection Regulation) zijn al geruime tijd hiervoor in het leven geroepen.

Waar moet Data Protection aan voldoen?

Lantech is van mening dat Data Protection ervoor moet zorgen dat data automatisch onderzocht wordt (dataclassificatie) op aanwezigheid van gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens en intellectueel eigendom. Op het moment dat we weten waar de gevoelige files in de omgeving aanwezig zijn kunnen we zorgdragen dat het risico op een mogelijk datalek tot het minimum wordt beperkt. Triggers die wij adviseren om in te richten zijn onder andere:

  • Abnormale toegang tot gevoelige files;
  • Account hacks en misbruik van privileges;
  • Verdachte aanpassingen of gebruik van bestanden die gevoelige informatie bevatten;
  • Verdacht en excessief kopieergedrag van bepaalde bestanden;
  • Verplaatsen van bestanden die persoonsgebonden of gevoelige data bevatten naar directories waar niet iedereen bij kan;
  • Abnormale gedragingen van serviceaccounts;
  • Lidmaatschap veranderingen in administratie groepen.

Wanneer er abnormale toegang is of verdachte aanpassingen gedaan worden, wil je daar natuurlijk direct van op de hoogte zijn. Lantech heeft diverse oplossingen in haar portfolio die ervoor zorgen dat je alerts kunt instellen die je van deze zaken op het netwerk op de hoogte brengen. Deze real-time alerts kunnen naar eigen wens worden ingericht, gebaseerd op event type, file uitbreiding, tijd, activiteit drempels, data gevoeligheid, etc. Alerts kunnen ook worden verstuurd worden naar een SIEM-oplossing, syslog of e-mail.

Stel je vraag of vraag een offerte aan

Data Protection

Databescherming is vandaag de dag voor iedere organisatie van essentieel belang. Ieder primair bedrijfsproces is tegenwoordig (al dan niet geheel) afhankelijk van digitale ondersteuning. Een inbraak op het netwerk waarbij data word gestolen of versleuteld, zodat men er niet meer mee kan werken is catastrofaal voor elke organisatie. Ook is de bescherming van privacy een heel belangrijk aspect bij datadiefstal. Mede hierom stellen de wetgevers en regulators vandaag de dag hoge eisen aan het huisvesten van persoonlijke informatie bij alle organisaties in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Wetten als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en GDPR (General Data Protection Regulation) zijn al geruime tijd hiervoor in het leven geroepen.

Grip op ongestructureerde data

Het grootste gedeelte van alle data is ongestructureerd, oftewel opgeslagen als documenten op bijvoorbeeld Fileservers, Sharepoint-omgevingen en e-mailomgevingen. Of dit nu on-premise is of in de cloud. Data Protection maakt het mogelijk om ongestructureerde data op het netwerk te begrijpen én te beveiligen. Je ziet verbanden van de meest kritische data, de data die het vaakst ingekeken wordt en welke data het hoogste risico heeft.

Grip op toegangsrechten

Vaak is binnen organisaties niet bekend wie er toegang heeft tot welke bestanden en welke delen van het netwerk. Middels Data Protection verkrijg je inzicht in welke accounts teveel access hebben: je krijgt een totaaloverzicht van welke accounts waartoe toegang hebben inclusief een analyse van welke gebruikers er toegang hebben tot informatie die ze niet nodig hebben om hun werk te doen. Op deze manier houd je de controle over je data.